Vårdcentral kritisk mot Akademiska

Vårdcentralen i Tierp upplever att Akademiska sjukhusets i Uppsala skriver ut patienter för tidigt, vilket påverkar vårdcentralens ordinarie verksamhet. Vårdcentralen i Tierp har skrivit ett kritiskt brev till primärvårdsdirektören Per Elovsson där de efterfrågar tydliga riktlinjer i hur verksamhetens ska bedrivas.

– Vi har sett en ökad belastning av patienter under de senaste åren. Patienter som vi inte har sett tidigare. Vi hinner inte med och därför ber vi om hjälp att prioritera vilka patienter vi ska ta hand om på vårdcentralen, säger Maria Wallin, tillförordnad vårdcentralschef i Tierp.

Det rör sig om patienter som skrivs ut från Akademiska sjukhuset i Uppsala och som numera anses kunna behandlas på vårdcentraler istället som för tidigare då patienten fick den vården på sjukhuset, menar till förordnad vårdcentralschef Maria Wallin. För vårdcentralen i Tierp handlar det om patienter som till exempel behöver daglig rengöring och omläggning av sår och provtagning, vilket tar upp till tre timmar per patient. Något som tidigare gjordes på sjukhuset, enligt Maria Wallin.

– Det kan vara patienter som ska ha hjälp med stora omläggningar eller medicindelningar, till exempel, säger Maria Wallin.

Patienter från Akademiska sjukhuset kan inte vänta på sin vård utan behöver den omgående av vårdcentralerna, vilket gör att annan vård får stå tillbaka eller skjutas på framtiden, menar Maria Wallin. Även telefonrådgivningen drabbas och vårdcentralen i Tierp hinner svara i telefon.

– Det kan vara att vi inte hinner med telefonrådgivning och då får vi sämre telefontillgänglighet. Vi hinner inte med förebyggande vård, vilket vi också vill göra, säger Maria Wallin.

Vårdcentralen i Tierp önskar tydliga riktlinjer för hur de ska prioritera patienter och hur de ska strukturera verksamheten. Som det ser ut nu hinner inte vårdcentralen med allt som behöver göras och ber därför om hjälp hur de ska fördela och tänka kring resurserna, tillgängligheten och ekonomin i ett brev till primärvårdsdirektören:

– Vi vill ha hjälp med att prioritera vilka patienter vi ska hand om ute på vårdcentralen, säger Maria Wallin.