Fårösund fönstersnickeri

Förorenad mark kan bli sanerad

Det verkar nu som om marken vid det gamla fönstersnickeriet i Fårösund kommer att saneras. Naturvårdsverket har beslutat att bidra med nära två miljoner kronor till saneringen. Marken är sedan gammalt förorenad av arsenik.

Eftersom det genom åren varit många olika ägare så har man inte funnit någon enskild som kan ställa till svars. En förutsättning för att saneringen ska bli av är att kommunen ställer upp som huvudman.