Ulricehamn

Få betalt för din solel

Med hjälp av statliga stödpengar har intresset för solcellssystem som producerar el ökat kraftigt de senaste åren i Sverige. Men tekniken är fortfarande dyr. Utan det statliga stödet går det, enligt Energimyndigheten, inte att få ekonomin för en anläggning att gå ihop. Trots det hoppas myndigheten på att fler privatpersoner ska satsa på solceller.

I Ulricehamn finns sedan två år tillbaka ett solcellssytem på taket av stadshuset.

-- Produktionen just nu som är på 2 200 watt. Sedan har vi produktionen totalt sedan installationen vilket är ungefär 39000 kilowatt-timmar. Under ett år som motsvarar produktionen 11-12 procent av elbehovet för stadshuset, säger David Larsson, driftsingenjör på Ulricehamns kommun.

Det var när stormen Per 2007 ryckte av halva koppartaket på stadshuset som kommunen beslutade att lägga solceller där i stället för ny koppar.

Och David Larsson säger att kommunen är nöjd med satsningen. Dels har kommunen lärt sig mycket, dels passar satsningen väl in i profileringen av Ulricehamn som en miljökommun.

Men ekonomiskt är det ingen bra affär. Trots att kommunen fick bidrag på hela 70 procent av investeringskostnaden, så har kommunen räknat med att det kommer att ta upp emot 30 år att få igen den knappa halvmiljon som man har satsat ur egen kassa. Och det är för lång återbetalningstid för att det ska vara aktuellt med fler liknande anläggningar, säger David Larsson.

-- Vi vill komma ner i återbetalningstider på tre till fem år. När man pratar 15, 30 år är det inte ekonomiskt lönsamt och då får man väga in andra aspekter såsom miljö och växthuseffekten.

Privatpersoner kan tjäna pengar

Energimyndigheten tror och hoppas att privatpersoner ska se intresset av att tjäna pengar på att investera i solcellssystem.

Ett nätanslutet solcellssystem på villataket ger ett välkommet tillskott av miljövänlig el till hushållet. Men vid de tillfällen då elen från solcellerna inte används direkt av hushållet, till exempel om man är bortrest på sommaren, så går elen istället ut i elnätet och elbolaget som äger nätet kan sälja elen vidare.

Idag betalar elbolagen bara några öre per kilowattimme för den elen, enligt Anders Odell, Energimyndigheten, men en utredning pågår alltså som ska titta på om det går att införa ett system som ger ägaren av en solcellsanläggning full kompensation för den el som går ut i elnätet. Det är Energimarknadsinspektionen som ansvarar för utredningen som enligt Anders Odell ska vara färdig runt årsskiftet.

Privatpersoner och företag kan idag ansöka om bidrag på 60 procent av kostnaden för en solcellsanläggning. Men tekniken är fortfarande dyr och även med bidrag kan det enligt Energimyndigheten idag ta upp mot 25 år innan en solcellsanläggning har betalat sig.

Anders Odell på Energimyndigheten menar därför att det är viktigt både att staten fortsätter att satsa pengar på stöd till solcellssystem och att det införs en kompensation för den överskottsel som systemen producerar. Det skulle enligt Anders Odell ytterligare öka efterfrågan på solcellssystem - vilket i sin tur på sikt kan leda till billigare anläggningar.

Joel Wendle
joel.wendle@sr.se