Omkomna i trafiken minskar

Antalet personer som omkommer i den sörmländska trafiken minskar.
Förra året omkom 11 personer vilket är fyra färre än året före. Det visar ny statistik. Enligt Dagens Nyheter är Sörmland är ett av de län där dödstalen var minst förra året.