Ont om plats på bårhus och krematorier

Sverige har den längsta tiderna i världen innan de döda kommer ner i jorden, något som gör att det i perioder är platsbrist både på bårhus och krematorier.

Enligt Jan Olov Andersson som är vd på Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, beror det främst på att svenskarnas inställning till begravningar.

– I dag tar anhöriga betydligt mycket längre tid på sig för att bestämma när begravningen eller gravsättningen ska äga rum. Och det kan ju bero på att man i dag kanske inte prioriterar begravning på samma sätt som man gjorde tidigare. Det är mycket annat som styr i dag.

– Det kan naturligtvis också vara så att det är svårt att få den präst, kyrka eller lokal som man vill ha. Och det kan också vara så att man vill ha minnesstunden efter begravningen på att speciellt ställe.

I dag kremeras omkring 80 procent av svenskarna. De anhöriga har rätt att vänta två månader med begravning och i snitt dröjer det 23 dagar. Väntetiden är som störst i storstäderna där det ofta tar en månad innan man begraver den döda.

I perioder är det därför ont om platser på både bårhus och krematorier, framför allt i storstadsområden.

Men nu föreslår en statlig utredning att tiden mellan dödsfallet och kremeringen ska begränsas till bara en månad.

– Det är ett sätt att markera att det här inte är okej längre, den här tiden måste förkortas.