Flygplan ska landa som fåglar

Fåglar kan på ett ögonblick gå från full fart framåt, till att landa på en tunn lina. Nu har forskare tagit fram en modell av flygplan som härmar fågelns speciella landningsteknik.

När ett flygplan ska landa behöver det som bekant en lång landningsbana för att kunna ta sig ner på ett säkert sätt. Men så är inte riktigt fallet med fåglar. De kan växla från full fart framåt till att landa fjäderlätt på till exempel en telefonledning.

Varför kan inte flygplan använda samma teknik som fåglar när plan ska landa? Den frågan ställde sig ingenjörer vid Universitetet MIT i USA för en tid sedan.

Nu har de tagit fram en modell av ett flygplan, som kan landa som en fågel. Genom att låta modellplanet överstegra, alltså tappa i lyftkraft, går den på ett ögonblick från full fart framåt till att landa på en tunn lina.

Nu är det här ingen teknik som väntas kunna användas för bemannade flygplan. Överstegringen är en mycket riskabel och svårhanterlig manöver. Det innebär att planet stegrar sig men också tappar lyfkraft. Men tekniken kan enligt forskarna komma väl till pass för till exempel robotflygplan, som då skulle kunna landa på en elledning för att ladda upp sina batterier.

Referens: Rick E. Cory " Supermaneuverable Perching", avhandling vid  Department of Electrical Engineering and Computer Science at Massachusetts Institute of Technology, June 2010.