Trollhättan

Insatsledaren: ”Lite orolig är jag”

Den 2 augusti börjar reparationerna av Stallbackabron i Trollhättan. Två körfält kommer att stängas av - något som kommer att påverka trafiken med långa köer som följd.

På Räddningstjänsten jobbar man nu i förebyggande syfte för att få det att flyta så bra som möjligt under reparationstiden.

– Det kommer påverka på så sätt att vid de stora beläggningarna på eftermiddagen och under morgonen, så kör vi med två stationers larm, både från Trollhättan och Vänersborg. Om det kör ihop sig för oss och vi inte kommer över på den västra sidan så kommer Vänersborg i stället, säger Esse Österman, insatsledare på Räddningstjänsten i Norra Älvsborg, ute på Överby.

Varje dag passerar det ungefär 30 000 fordon över Stallbackabron. Vid ombyggnaden kommer det att bli trångt.

Men har gjorts en del åtgärder för att underlätta för Räddningstjänsten. Bland annat sätts det upp nya trafikljus vid Ana-rondellen, som Räddningstjänsten själva kan styra över när de behöver komma fram.

Och broöppningar inne i Trollhättan och Vänersborg ska inte försvåra alltför mycket, säger Esse Österman.

– Vi har ju kontakt med broarna, så för vår del i Trollhättan tar vi kontakt med Klaffbron, så kan vi stoppa den om de inte gett klartecken till båten. Någon kommer alltid fram.

Är du orolig för hur det att kommer bli?

– Man undrar lite hur det ska bli, men man vet inte det förrän det har satts i gång. Då kanske man får göra fler eller andra åtgärder. Man får avvakta och se. Men lite orolig är jag.

Arbetet beräknas vara klart i november 2012.

Cecilia Bäcklund
cecilia.bäcklund@sr.se
0522-67 00 25