Carl Bildt: "Speglar krigets verklighet"

Utrikesminister Carl Bildt ser inte några större avslöjanden i de dokument som läckt ut från kriget i Afghanistan. Han anser inte heller att de nu offentliggjorda uppgifterna utgör någon fara för svenska soldater på plats.

– Det speglar ju krigets rätt stökiga verklighet i södra och östra Afghanistan. Det speglar inte nödvändigtvis verkligheten i Afghanistan, men det speglar krigets verklighet – det gör det, säger utrikesminister Carl Bildt (M).

Det finns ju uppgifter om att Pakistans militära underrättelsetjänst samarbetar med talibanerna – vad säger du om det?

– Sådana uppgifter finns det ju mängder av. Det kan man öppna vilken tidning som helst och framför allt lyssna på folk i regionen för att se att det funnits sådana uppgifter under lång tid.

Men i USA reagerar man kraftigt mot det här?

– Tydligen, men det är väl på grund av att det är en läcka. Det är mer att det är en läcka som är en sensation än att det är en sensation i själva informationen.

Merparten av de läckta dokumenten till internetsajten Wikileaks handlar bara om de amerikanska styrkorna. Men det går även att hitta information om ISAF-styrkan. ISAF är den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan som inrättades 2001 på uppdrag av FN. Styrkan uppgår totalt till cirka 120 000 soldater, enligt ISAF:s hemsida, varav Sveriges del uppgår till cirka 500 soldater.

Men utrikesministern menar att det han sett av rapporten hittills inte gör honom orolig för ISAF-styrkans säkerhet eller insats.

– Jag har inte sett någonting i det material som publicerats som egentligen förändrar den bild vi har haft, säger Carl Bildt.