37 000 studenter - 11 000 bostäder

Många av Uppsalas studenter riskerar att bli utan bostad i höst. Efterfrågan på studentbostäder har pendlat de senaste åren men nu är den större än någonsin.

Karin Nordlund, vice ordförande på Uppsala studentkår, arbetar bland annat med bostäder, arbetsmiljö och trygghet runt studenter

– Det är ett otroligt tryck. Man tar bort annonserna efter bara några timmar för att man får så många mail och telefonsamtal.

Hur löser studenterna situationen?

– Vissa tackar ju nej till sin studieplats i Uppsala på grund av att man inte hittar någon stans att bo och det i högre grad om man kommer från en studieovan miljö. Det ökar på den sociala snedrekryteringen. Vi är sämre på breddad rekrytering här.

Till hösten är den ungefär 37 000 studenter som är antagna vid Uppsala universitet men för närvarande finns det bara 11 000 studentbostäder. Både 2009 och 2010 ökade antalet studenter med 10% och bakom den ökningen finns flera orsaker:

– Dels är det stora barnkullar som går ut gymnasiet och den höga ungdomsarbetslösheten. Men även de internationella studenterna passar på nu eftersom det är sista gången de har chansen att studera i Sverige gratis, säger Karin Nordlund, vice ordförande med studiesocialt ansvar på Uppsala Studentkår. 

Sanna Karlsson
sanna.karlsson@sr.se