Oskarshamn

Äldreboenden kan läggas ner

I Oskarshamns kommun lär två mindre äldreboenden komma att läggas ner. Det gäller Lillängen i Fårbo och Katanjegården i Bockara, detta som en konsekvens av det sparbeting som hänger över socialnämnden.

Politikerna har bett tjänstemännen att undersöka hur man ska kunna dra ner med minst 15 miljoner under de närmaste åren. En huvudtanke i utredningen är att koncentrera äldreomsorgen till större enheter

Även öppethållandet på flera så kallade träffpunkter för äldre kommer att skäras ner, enligt lokaltidningarna