Allt fler sjuka i Sörmland

Sjukfrånvaron bland de anställda i alla Sörmlands kommuner ökar.
I Katrineholm och Trosa har den mer än fördubblats mellan 1997 och 2000. I Flen har sjukfrånvaron bland de kommunanställda ökat med drygt en tredjedel. Det är bland de anställda inom barnomsorgen och äldrevården som frånvaron är som störst. Det är tunga yrken med många kvinnligt anställda.