Vattenkostnader

Stora prisskillnader på länets vatten

Kostnaderna för vattenförbrukning i fritidshus skiljer sig kraftigt beroende på i vilken kommun du har ditt fritidshus.

De flesta av länets kommuner har en schablonavgift för vatten för fritidshus utan mätare. Fritidshusägarna får alltså betala för den mängd vatten som kommunen har bestämt att ett fritidshus antas göra av med.

Det är stora skillnader beroende på i vilken kommun som fritidshuset finns.

I Östersund beräknas fritidshusägarna använda 60 kubikmeter vatten på ett år, medan fritidshusägare i Åre kommun får betala för 140 kubikmeter vatten per år, oavsett hur mycket, eller hur lite vatten de gjort av med under året.

I Bergs kommun finns också en schablonavgift. Där beräknar man att 75 kubikmeter vatten används per år, men kommunen tar även ut den avgiften från de hus som har vattenmätare och som gör av med mindre än 75 kubikmeter vatten per år.

Det irriterar Bengt Johansson som bor i Hackås i Bergs kommun. Han gör av med cirka 53 kubikmeter vatten på ett år.

– Det är hårresande. Jag får betala för ungefär 22 kubikmeter mer än jag egentligen gör av med. Det tycker jag är mycket märkligt, säger han.

Dan-Olov Westberg som är vice ordförande i kommunstyrelsen i Berg han säger till Radio Jämtland att man på nåt sått måste få in pengar för att täcka kostnader för vatten och avlopp och egentligen skulle fritidshusägarna få betala mer.