Ryssland och Nato närmar sig varandra

Ryssland och Nato är nu på väg att återuppta de relationer som bröts efter Rysslands krig mot Georgien för två år sedan. Efter ett möte i Moskva häromdagen har det mest kommit positiva kommentarer från både Ryssland och Nato.

De militära relationerna mellan Ryssland och Nato håller definitivt på att förbättras, sade Giampaolo di Paola, chef för Natos Militärkommitté i går. Han pratade då också också om en nystart mellan Ryssland och Nato.

Di Paolas motpart, den ryske generalstabschefen Nikolaj Makarov har uttryckt liknande optimism inför framtiden.

Det Nato och Ryssland nu ska fördjupa samarbetet kring är inte helt nya områden. Framför allt handlar det om bekämpningen av talibanerna, och drogindustrin, i Afghanistan.

Ryssland och Nato förhandlar just nu om att tillåta transport av "icke-dödligt" material från Nato genom ryskt land och luftrum. Mycket pekar också på att den afghanska armén ska utrustas med ryska transporthelikoptrar.

Ett annat tungt samarbetsområde mellan de forna kalla kriget-motståndarna är patrulleringen av de piratdrabbade vattnen kring Afrikas Horn, där den ryska flottan är och har varit mycket aktiv.

Men även om Nato och Ryssland nu börjar närma sig varandra igen, så är läget i områdena där det rysk-georgiska kriget för två år sen - mer eller mindre oförändrat.

I går höll FN i förhandlingar mellan Ryssland, Georgien och de två Rysslandsstödda georgiska utbrytarrepublikerna Sydosettien och Abchazien om områdets framtida status. Förhandlingar som än så länge ses som resultatlösa.