Lysekil

Bestämmelser för strandskydd upphävs

Miljöbalken ska gälla överallt. Så även i Lysekil. Det menar Länsrätten i Göteborg som upphäver Lysekils kommunala bestämmelser för strandskydd, rapporterar GP.

Detta betyder att strandskyddsdispens alltid ska prövas vid en tillbyggnad på minst 100 procent av husets befintliga yta.

Miljöpartisten Inge Löfgren som överklagade det tidigare lokala beslutet är nöjd över att ha fått rätt, eftersom man nu inte ska kunna göra för stora tillbyggnader utan att det granskas.