Systematisk kontroll av krog

Socialförvaltningen i Kalmar har systematisk kontrollerat Restaurang Ernesto under ett flertal år, utan att finna något direkt att anmärka på på verksamheten. Det visar dom handlingar som vi tagit del av från myndigheten.
Enligt handlingarna så har man gjort runt 40 kontroller sedan 1995, vilket många som P4 Kalmar talat med säger liknar vid myndighetsförföljelse. En av dom är Mats Hult, VD på Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. I Ernestos fall har det skett kontroller i stort sett varje månad från socialmyndigheten, medan kollegorna på Miljökontoret nöjt sig med kontroller vartannat eller vart tredje år.