DALARNA

Orenat avloppsvatten rann ut i älven

Orenat avloppsvatten har släppts ut rakt i Västerdalälven efter att reningsverket påverkats av ett elavbrott.

Stora delar av Vansbro kommun drabbades av ett en timme långt strömavbrott i söndags. Efter det gick datasystemet vid reningsverket inte att starta och reservsystemet fungerade inte heller.

Ulrika Bergman är miljöingenjör på Vansbro kommun och berättar att man nu ska undersöka händelsen.

- Vi har en konsult som utreder vad det är som har hänt och ser till att det inte ska hända igen, säger Ulrika Bergman.

Man vet inte exakt hur stora mängder som runnit ut i älven. Läckan påverkar inte bad.