Cameron på ”jobbsökarresa” i Indien

Storbritanniens premiärminister, David Cameron, är ute på vad han själv kallar för en jobbsökarresa till Indien. För att få att öka handeln med den forna kolonin är han beredd att släppa på förbudet för brittisk kärnkraftsindustri att handla med Indien.

Det är ett handelsutbyte värt tiotals miljarder kronor bara på kärnkraftsområdet och Storbritannien bryter därmed sin ensidiga isolering av Indien på kärnkraftsområdet. Storbritannien sällar sig till Frankrike och Ryssland som också är intresserade av att bygga kärnkraftverk i Indien.

Helomvändningen från Storbritanniens sida innebär också att man kommer tillåta forskningssamarbete, säkerhetsfrågorna får vi lösa efterhand, säger Storbritanniens handelsminister. Det brittiska förbudet infördes 1974 då Indien utförde ett kärnvapenprov som var första steget till att göra Indien till en kärnvapennation.

Nu är Storbritannien inne i en djup ekonomisk kris med ett rekordstort budgetunderskott och i ett tal i Indien försökte inte premiärminister David Cameron dölja huvudsyftet med Indienresan, nämligen handelsutbyte och nya arbetsarbetstillfällen i Storbritannien.

David Camerons flirt med Indien är inte helt oproblematisk. En stor konservativ valfråga här var att begränsa invandringen till Storbritannien från länder utanför EU.

Men David Cameron, som leder en delegation med sex ministrar och 30 toppchefer för brittiska företag, lovar göra ett undantag och underlätta för indiska företag att etablera sig i Storbritannien.