God men kostsam vård

Vården av gamla i Trollhättan är mycket god men den kostar för mycket. Det finns också områden som bör ses över. Det säger de konsulter som under drygt två månader utrett varför omsorgsnämnden år efter år går över sin budget. I år överskreds budgeten med 17 miljoner. Bland annat bör organisationen brytas ner i mindre enheter och chefer ska jobba närmare verksamheten. Vidare pekar konsulterna på att Trollhättan ger vård och service till förhållandevis många gamla jämfört med andra kommuner.