Arena Vänersborg

Gunnarsson står fast vid beslutet

Torsten Gunnarsson (S), som är ordförande i kommunrevisionen tycker fortfarande det var rätt beslut att inte ge BUN ansvarsfrihet.

Socialdemokraten Torsten Gunnarsson skrev under den rapport där fullmäktige uppmanades att inte ge Barn- och Ungdomsnämnden ansvarsfrihet. Ett beslut som han står fast vid, trots de avslöjanden som Sveriges Radio Väst plockat fram i dag.  

– Det här bekräftar ju det vi tidigare har sagt att man inte har haft den kontroll och uppföljning man borde haft ifrån S Anders Larsson, dåvarande ordförande i BUN, och övriga i nämnden. Det är det vi kommit fram i vår granskning och som också är underlag för den revisionsberättelse som vi skrev i vintras, säger han till SR Väst.

Men Vänsterpartisten Stefan Kärvling som satt i den avsatta Barn- och Ungdomsnämnden är kritisk.

– De här uppgifterna som avslöjandet grundar sig på i dag finns i fyra pärmar som blev offentliggjorda i januari. Revisionernas rapport kom i mars 2010 och då fanns det här materialet redan offentliggjort, och det förvånar mig väldigt mycket att inte revisorerna har gått igenom de här pärmarna och tittat på de dokument och protokoll som fanns där. Då hade man kunnat se vilka som är ansvariga.

Har du någon kommentar till det, Torsten Gunnarsson?

– Nej.