Israel jämnade beduinby med marken

I Israel har myndigheterna jämnat en hel beduinby med marken. Omkring 300 människor blev hemlösa när över 1 000 poliser sattes in för att föra bort dem innan schaktmaskiner raserade byn i Negevöknen.

Människorättsorganisationer i Israel kallar aktionen en krigshandling.

I gryningen anländer poliserna till byn al-Arakib i södra Israel för att föra bort invånarna innan schaktmaskinerna skall börja förstöra deras bostäder. Här bor bara beduiner, de flesta, omkring 200, är barn.

Med sig har polisen bland annat ett domstolsbeslut från år 2003 som säger att byn har byggts utan tillstånd och därför skall beduinerna bort. I det här området i Negevöknen har beduiner bott så länge man kan minnas, långt innan staten Israel blev till.

Invånarna i al-Arakib kördes först bort redan 1951, tre år efter att Israel grundades. Men de kom snart tillbaka och det har länge pågått en rättstvist om vem som egentligen äger marken där den i dag före detta byn låg.

Beduinerna hävdar att marken är deras, myndigheterna att den är statlig. Den tvisten är inte löst utan behandlas fortfarande i domstol. Men i dag är byn ändå utraderad. För staten vill plantera skog i området och då måste invånarna bort. Ett fyrtiotal hus är jämnade med marken och beduinernas 850 olivträd har ryckts upp med rötterna.

I Israel lever omkring 150 000 beduiner. De är israeliska medborgare, men lever ofta under mycket enkla förhållanden och liksom invånarna i al-Arakib i anspråkslösa bostäder i små byar som saknar bygglov och därför betraktas som illegala.

Människorättsorganisationer i Israel kallar aktionen för en krigshandling och sätter den i samband med ett uttalande tidigare i veckan av premiärminister Benjamin Netanyahu där han ser det som ett hot om judarna inte är i majoritet i Negevområdet.

Aktionen skulle i så fall inte bara handla om att förvandla öken till skog utan också vara ett led i judifieringen av Negev.