Oklart om FRA-lagen vid rödgrön valseger

Det är fortfarande oklart hur de rödgröna partierna vill göra med FRA-lagen om det blir regeringsskifte i september. Miljöpartiet är till exempel tveksamt till om Försvarets radioanstalt över huvud taget behöver ha möjligheten att spana på all trafik som passerar gränsen via kabel.

Miljöpartisten Peter Rådberg sitter i riksdagens försvarsutskott.

– Den här lagen är helt enkelt fel, för ska man följa de artiklar som finns i artikel 12 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter så får ingen människa utsättas för godtyckligt ingripande i vårt privatliv, och det är precis det det här gör.

Bör FRA och egentligen lägga resurserna på annan typ av spaning?

– Om man verkligen vill spana efter terrorhot så är det långt bättre med gammaldags hederlig underrättelseverksamhet.

I dag kan FRA få tillstånd att söka fritt efter misstänkta ord och meddelanden i e-post, SMS och telefonsamtal som färdas via kablar över Sveriges gränser.

De rödgröna partierna vill göra om systemet. Peter Rådberg tycker alltså att möjligheten att spana i kabel är alldeles för integritetskränkande och ineffektiv och är tveksam till om ett liknande systemet behövs i framtiden. Men han hänvisar samtidigt till att en utredning får visa vad som är nödvändigt.

Anders Karlsson, socialdemokratisk ordförande i försvarsutskottet, är mer övertygad om att FRA även i framtiden behöver få spana på meddelanden som sänds i kabel.

– Vi har ju tidigare gjort den här spaningen i luften, och nu är det så att all trafik går via kabel för Sveriges rikes säkerhet så måste man ha en spaning. Den har vi haft i hundra år och den måste vi fortsätta ha.

Gunilla Wahlén, vänsterpartist i försvarsutskottet, tror också att FRA behöver få spana i kabel framöver, men då måste spaningen fokusera på vissa misstänkta grupper och inte drivas brett i jakt på vissa ord och uttryck.

– Man måste veta vad det är vi ska leta efter och varför ska vi leta efter det.  Vad man än säger så är det ju människor man spanar på.

Partierna drar också åt olika håll när det gäller om den nya FRA-lagen ska fortsätta gälla under en utredning om framtiden eller om den direkt ska rivas upp i väntan på en ny lag.

Socialdemokraterna lutar åt att lagen bör finnas kvar, medan vänsterpartiet och miljöpartiet vill riva upp den.

– Får vi bestämma så vill vi gå tillbaka till hur det var innan lagen stiftades.