Kiruna

Sametinget tvistar om avgångsvederlag

En tvist har blossat upp i Sametingets om förra styrelseordföranden Sara Larssons avgångsvederlag. Det berättar Sameradion.

Enligt ett avtal från februari i år har Sara Larsson rätt till avgångsvederlag i form av fyra månadslöner, men i början av maj förhandlades avtalet om till att omfatta sex månaders löner. Men i det nya avtalet står att det ska börja gälla i juni, Sara Larsson och styrlesen avgick i maj. Nu tvistar man om vilket av avtalen som egentligen gäller.