Arbetsförmedlingen

Oro inför nytt ansvar

Landets länsstyrelser ifrågasätter om Arbetsförmedlingen kommer att klara av att ta över ansvaret för nyanlända flyktingar och hjälpa dem ut på arbetsmarknaden, om inte samarbetet mellan myndigheter och intresseorganisationer förbättras. Det skriver de i en kritisk rapport till integrations- och jämställdhetsdepartementet.

Ola Axelsson, som är samordnare på Arbetsförmedlingen i Uppsala, håller med om att det finns utvecklingsområden.

– Det finns en del kritiska punkter som vi behöver arbeta med för att det här ska bli framgångsrikt, säger Ola Axelsson.

Vad är det för kritiska punkter?

– Det kritiska är att det är ohållbart att de nyanlända i snitt får vänta sju år innan de blir självförsörjande och har ett eget arbete. I det nya uppdraget handlar det om att jobba mot två års mål istället, vilket är det svåra och medför att vi måste ställa om en hel del, säger Ola Axelsson.

Det rör sig om en ny lag som börjar gälla från och med den första december i år, som är en del av regeringens integrationspolitiska reform. En reform som pekar på att Arbetsförmedlingarna i landet ska ta över ansvaret för nyanlända invandrare med uppehållstillstånd som flykting och hjälpa dem in på arbetsmarknaden. Istället som nu då kommunerna ansvarar för etableringen på arbetsmarknaden.

Länsstyrelserna i landet har skickat rapporten "Från samverkan till samarbete" till integrations- och jämställdhetsdepartementet och är kritiska till hur Arbetsförmedlingarna tar över ansvaret med att hjälpa nyanlända flyktingar ut på arbetsmarknaden.

Länsstyrelserna riktar farhågor till att arbetsförmedlingarna inte kommer att samarbeta tillräckligt med bland annat myndigheter, intresseorganisationer, fackliga föreningar och näringslivet. Och de påpekar att bemötandet för den nyanlända invandrare kan komma att se olika ut beroende på vart man hamnar i landet, alltså hos vilket arbetsförmedling.

Uppsala är en av de 29 platser i landet som har påbörjat en försöksverksamhet inför den nya lagen som träder i kraft i december. Ola Axelsson som är samordnare på Arbetsförmedlingen i Uppsala menar att Arbetsförmedlingen har en bra bit kvar till att bemöta de nyanlända flyktingarna enhetligt runtom i landet.

– Vi har en bit kvar att bemöta nyanlända enhetligt, tycker jag, säger Ola Axelsson.

Hur ska arbetsförmedlingen klara av det nya uppdraget?

– Det gäller att vi som myndigheter ställer om och får ett fördjupat samarbete och framförallt att andra i samhället samverkar till att den nyanlända blir etablerad i samhället, säger Ola Axelsson.