Stor osäkerhet i D-vitamintester

Att mäta halten d-vitamin i blodet verkar vara svårare än man anat. En ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala visar att man kan få helt olika resultat, beroende på vilken teknik man använder.

För att testa hur resultaten från olika mätmetoder skiljer sig, lät forskarna undersöka blodprover hos 204 tvillingar. Proverna analyserades med tre olika mätmetoder – och alla gav olika resultat.

Enligt den vanligaste tekniken, den så kallade CLIA-metoden, så led 43% av deltagarna av D-vitaminbrist. Men en annan teknik, HPLC, visade att bara 8% hade brist på vitaminen.

Den tredje metoden, med namnet RIA, placerade sig mitt emellan de andra två, och pekade på D-vitaminbrist hos 22 procent av tvillingarna.

D-vitaminbrist har på senare tid kopplats till en rad olika sjukdomar, framför allt cancer. Kroppen får framför allt i sig D-vitamin när huden utsätts för solljus.

Referens:
Snellman et al. "Determining Vitamin D Status: A Comparison between Commercially Available Assays", PLoS ONE 5(7): e11555. Doi:10.1371/journal.pone.0011555.