Silvergruvan får pengar till markvård

Sala Silvergruva får 100 000 kronor i statliga pengar för att vårda marken runt gruvan. Bland annat ska sly tas bort och får kunna beta på området.  

 Länsstyrelsen tycker att Sala Silvergruva utgör ett riksintresse för kulturmiljövården och ger dem därför 100 000 kronor för markvård.

Bidraget kommer att användas för slyborttagning, maskinröjning, trädfällning och mobilt fårstängsel.

Nästa år kommer det också att finnas får på området som betar av marken. Det här skriver Sala kommun på sin hemsida.