Regeringen vill förbjuda bisfenol i nappflaskor

Regeringen vill att användningen av kemikalien bisfenol A begränsas eller stoppas helt senast nästa år. Kemikalieinspektionen får nu i uppdrag att gå igenom i vilka produkter användningen ska förbjudas.

– Vi vill inte ha riskerna, att det ska vara farligt framförallt för spädbarn. Vi har sett allvarliga studier som pekar på att det kan vara hormonstörande. Det kan till och med påverka fortplantningsförmågan. Om EU dröjer med ett förbud ska vi genomföra ett i Sverige. Nu får myndigheterna i uppdrag att förbereda det, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Den här frågan har diskuterats under flera års tid. Det har stått larm i tidningarna, inte minst om bisfenol i nappflaskor. Varför har ni väntat tills nu?

– Det har trots allt funnits mycket större osäkerhet. Nu finns det ytterligare studier som epkar på de hör riskerna, säger Andreas Carlgren.

Forskning har visat att bisfenol A kan ge hormonstörningar. Enligt djurförsök kan ämnet även i låga doser påverka inlärningsförmågan och ge beteendestörningar.

Att ämnet finns i vissa nappflaskor har kritiserats under flera år, men det förekommer också i andra förpackningar och i material som sprutas in för att stärka gamla avloppsrör.

Kemikalieinspektionen ska nu lämna förslag till regeringen om i vilka produkter som ämnet ska förbjudas och förslaget ska tas fram i samarbete med Livsmedelsverket.

Bisfenol A är redan delvis förbjudet i Frankrike och i Danmark och EU-länderna försöker enas om ett gemensamt förbud. Går inte det blir det alltså ett svenskt förbud nästa år, även om Andreas Carlgren egentligen skulle föredra ett EU-förbud.

– Det omfattar många fler människor. Det får mycket större effekt på att verkligen göra miljön säkrare. Det är klart att vi hela tiden vill hålla ett högt tryck på EU. Genom att själv gå före så minskar risken att man minskar trycket inom EU, säger miljöminister Andreas Carlgren.