Ytterligare skattesänkningar för pensionärer

Landets pensionärer får mindre pengar i plånboken nästa år på grund av den ekonomiska utvecklingen. Det har fått finansminister Anders Borg att överväga större skattesäkningar riktade mot pensionärerna.

I år har pensionerna sänkts på grund av att pensionssystemets skulder varit större än tillgångarna och nu sänks också inkomstpensionen nästa år med 4,3 procent. Orsaken är utvecklingen i ekonomin varit sämre än väntat.

Curt Persson, ordförande i pensionärernas riksförbund oroas över att gapet mellan pensionärerna och löntagarna ökar.

– Nu blir det en skillnad genom att lönerna ökar och pensionerna minskar och samtidigt har vi kvar det stora problemet att en pensionär betalar betydligt mer i skatt varje månad än en löntagare gör, säger Curt Persson.

Till följd av pensionärernas försämrade situation funderar finansminister Anders Borg på ytterligare skattesänkningar riktade mot de äldre.

– De här siffrorna innebär ju att det är rätt många pensionärer som får en försämring och vi har sagt att vi har varit beredda att titta på ytterligare åtgärder för pensionärerna och det här är ett väldigt starkt skäl att göra det. Det man då i första hand får överväga är att göra en något större sänkning av inkomstskatterna för pensionärerna för 2011, säger Anders Borg.