Sörmland

SMHI varnar för stora mängder regn

SMHI har gått ut med en klass 1-varning för stora regnmängder idag. En klass 1-varning innebär en att det väntas en väderutveckling som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.

Under torsdagen kan det falla 30-40 millimeter regn. Det innebär risk för stora vattensamlingar och risk för översvämning i källare och dagvattenledningar.