Pensionsåldern slopas i Storbritannien

Storbritannien planerar att slopa pensionsåldern, och arbetsgivare förbjuds att säga upp personer bara för att de har fyllt 65 år.

Den som vill får gå i pension vid 65, men de som väljer att fortsätta kan fortsätta att jobba så länge de vill och kan. Det nya är att arbetsgivarna fråntas rätten att säga upp folk vid 65.

Pensionärsorganisationer ser förändringen som en stor seger. Storbritannien har ett rekordstort budgetunderskott och precis som i övriga Europa en åldrande befolkning. Sysselsättningsminister Edward Davey säger att de som nu väljer att fortsätta att arbeta kommer att bidra till att förbättra både sin egen och landets ekonomi.

– De kan spara mer inför sin pension, betalar skatter och det finns fakta som tyder på att det stimulerar ekonomin, säger han.

Även om förslaget välkomnas från flera håll så finns det också de som undrar hur företag skall kunna anställa ungdomar om man inte vet när de äldre tänker sluta.

Enligt sysselsättningsminister Edward Davey kommer de äldres arbete att bidra så mycket till landets ekonomi att det inte blir något problem.

Det Nationella institutet för ekonomisk och social forskning har visat att om alla arbetade i genomsnitt arton månader längre under sina liv så skulle staten dra in 180 miljarder kronor om året.

De företag som vill göra sig av med äldre medarbetare får, från och med nästa år, inte använda andra skäl än om det är en yngre medarbetare som man vill säga upp.

Roy Gill är 75 år och arbetar fortfarande och trivs. Han säger till BBC att det är ett sätt att förbli aktiv – och tjäna pengar.