FN: Rent vatten en mänsklig rättighet

Sverige lade ned sin röst när FN:s generalförsamling i går röstade igenom en resolution om att tillgången till rent vatten och sanitär utrustning är en mänsklig rättighet.

Men Johan Mast, generalsekreterare för Läkare Utan Gränser i Sverige, välkomnar FN:s beslut.

– För att kunna leva ett drägligt liv och vara friska måste vi ha tillgång till vatten. Det rör sig om miljarder liter vatten som vi distribuerade under 2009 trots att det egentligen inte är vårt arbete, säger han.  

900 miljoner människor världen över saknar idag tillgång till rent dricksvatten, och mer än två och en halv miljard saknar tillgång till basal sanitär utrustning. 

Men i går antog alltså FN:s generalförsamling en icke bindande resolution, om att tillgång till rent och billigt vatten och sanitär utrustning, ska vara en grundläggande mänsklig rättighet.

I dag finns det många exempel på länder där tillgången på rent vatten och sanitär utrustning är starkt begränsad.

På Läkare Utan Gränser så tvingas man att ständigt jobba med frågan kring vatten och sanitet. Johan Mast berättar vad de största behoven i utvecklingsländerna är.

– Det behövs teknik, brunnar och ordentligen tillgång till toaletter, säger han.

FN uppmanar nu alla länder att ge bistånd för att hjälpa utvecklingsländerna att snabba på processen.

Men det var inte alla länder som ställde sig bakom beslutet igår. 41 länder, däribland Sverige lade ner sina röster. Inger Kalmerborn som är ämnesråd på Utrikesdepartementet, förklarar varför.

– En sån här fråga måste hanteras på ett bra sätt. Det pågår sen en tid tillbaka en process i Genève om rätten till vatten och sanitet som ska utreda och förtydliga vilka skyldigheter staterna har. Och gårdagens resolution föregick den här positiva processen.   

Eftersom resolutionen är icke bindande, så kan det inte få några direkta konsekvenser för Sverige.

– Det betyder att den medför inga skyldigheter för staterna, säger Inger Kalmerborn.