Fruimporten i Gävleborg

Dåligt skydd för importerade fruar

Sveriges radio Gävleborg fortsätter granskningen av fruimporten i länet. Enligt migrationsminister Tomas Billström ska det finns en skyddsbestämmelse i utlänningslagen som ska skydda dessa kvinnor, men den kanske inte fungerar tillräckligt väl.

Som Sveriges Radio Gävleborg tidigare berättat ökar fruimporten, att svenska män hämtar kvinnor från andra länder och behandlar dem illa i Sverige.  
Kvinnorna har i många fall varit rädda att gå till polisen av rädsla att bli utvisade, eftersom de inte bott med mannen i Sverige tillräckligt länge för att få stanna.

Lagen ska skydda
Men enligt migrationsminister Tobias Billström ska det finns en skyddsbestämmelse i utlänningslagen som ska skydda dessa kvinnor, men att den kanske inte fungerar tillräckligt väl.

– Vi vill från regeringens sida ta reda på hur lagen tillämpas. Därför har vi gett migrationsverket ett uppdrag att titta närmare på det här, säger Tobias Billström.

Svår balans
Han säger också att det är en svår balansgång mellan hårdare kontroll av relationer mellan utländska personer och svenskar, och att inte lägga onödiga hinder i vägen för den som av kärlek vill förenas med sin partner i Sverige.

Från och med nästa år kommer det att finnas en så kallad samhällsorienteringskurs där flyktingar till en början, får lära sig om sina rättigheter och skyldigheter. Senare kan kursen komma att innefatta ännu fler, även de som kommer hit genom giftermål.

– Det är en ny information som all ska få gå igenom när de kommer till Sverige. Vi hoppas att komma igång med det här projektet nästa år.

Marcus Morey-Halldin
marcus.morey_halldin@sr.se