Östergötland

Marie Morell: Inga fler pengar till US

Universitetssjukhuset i Linköping kommer inte helt kunna lösa problemen med överbeläggningar i framtiden. Det tror landstingsrådet Marie Morell (M), och hon är i dagsläget inte beredd att lova mer pengar till nya vårdplatser.

– Vid vissa tillfällen kommer vi få acceptera att det finns överbeläggning tyvärr, även om det naturligtvis inte är något som vi ska eftersträva.

Om man inte alls kommer tillrätta med överbeläggningarna, är ni då villiga att skjuta till pengar?

– Det måste vi hela tiden titta på. Vi har flera sjukhus, och det här är inte något vi är ensamma om i Östergötland eller Linköping. Vi gör en samlad bedömning vilka resurser vi har till förfogande.

Har det ledningsgruppen på US lägger fram i september någon betydelse för bedömningen?

– Det de kommer fram till är en del, sen har vi ett system där vi fördelar resurser till våra centra, och det är övergripande över hela länet. Vi fördelar inte till enskilda sjukhus, vi har inte den modellen hos oss.

Lars Christophersen
lars.christophersen@sr.se