Olofström

Balkongkonflikt avgjord

En flera år lång konflikt kring ett balkongräcke i Olofström är nu avgjord.

Det var 2007 som en kvinna anlitade ett Blekingeföretag för att de skulle uppföra ett räcke.

Därefter kom problemen som på löpande band - räcket drabbades av rost, sprickor och flagnande färg och när företaget skulle åtgärda problemen slabbade de ner kvinnans altan med målarfärg.

Nu har Allmänna reklamationsnämnden bestämt att kvinnan ska få sina 16 000 kronor tillbaka. Företaget får behålla räcket.