"Förbud mot kortavgifter bra"

Den nya lagen som förbjuder avgifter vid kortköp är bra och kan medföra att näringsidkarna ställer högre krav getemot bankerna. Det säger Leif Karlsson, som ingår i projektgruppen ett kontantlöst samhälle.

– Jag tror att det ett sånt här förbud kan medföra en attitydförändring, både hos allmänheten som kommer att kräva att få betala med kort och hos näringsidkarna som kommer ställa krav gentemot bankerna på lägre avgifter, säger Leif Karlsson, i projektgruppen ett kontantlöst samhälle.