Värnamo

Rekordmånga missbrukare tvångsvårdas

Antalet fall av tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare har ökat markant i Värnamo kommun under 2010.

Hittills i år har det beslutats om åtta fall av tvångsvård. I fjol var inga fall aktuella.

Lars Hummer, chef för vuxensektionen inom medborgarförvaltningen i Värnamo kommun som ansvarar för missbrukarvården, är bekymrad över statistiken.

 – Jag har varit yrkesverksam inom det här området i arton år men aldrig varit med om så här många fall innan, säger Lars Hummer.

Att använda sig av Lagen om vård av missbrukare, LVM, kan komma i fråga om en person utsätter sin hälsa eller närstående för allvarlig fara. Grundinställningen är att missbrukare av alkohol eller narkotika frivilligt ska medverka i behandlingen, men om det inte går kan det bli tal om tvångsvård. I Värnamo har i år hittills åtta sådana beslut fattats om tvångsvård - vilket är rekordhögt.

I exempelvis Gislaveds och Habos kommuner finns just nu inga LVM-ärenden medan Eksjö har två. Nyheternas rundringning visar att de flesta kommuner i länet har ett till två LVM-ärenden per år, men kan växla från år till år.

Däremot kommer ingen upp i så många som Värnamo har just nu. Åtta stycken är unikt - och det kostar för kommunen.

– Vuxensektionens budget kommer definitivt att spräckas. Det är viktigt att komma ihåg att LVM-vården är kostsam. Trots att den subventioneras till stor del av staten kostar det ändå runt än 2500 kronor per dygn, säger Lars Hummer.

Vad den dramatiska ökningen beror på är i nuläget inte klart, därför måste politikerna och tjänstemännen i Värnamo följa upp och analysera den negativa ökningen.