Byggande i Vamlingbo

Politisk enighet om Austre

Det verkar nu finnas en bred politisk majoritet för att tillåta nya hus vid Austre i Vamlingbo.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts möte före semestern diskuterades frågan, och enligt byggnadsnämndens ordförande Lars Thomsson så finns det nu en bred politisk majoritet som vill pröva frågan, eftersom både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kan tänka sig att det byggs där.

Däremot blir det inte lika många hus som markägaren tänkt sig från början. Enligt det ursprungliga förslaget skulle det byggas 80-90 hus, både åretruntbostäder och fritidshus. Husen kommer också att flyttas en bit längre upp från stranden.

- Det är ju strandskydd på 200 meter som gäller där, och möjligen kan vi tänka oss en dispens för en restaurang lite närmare stranden, säger byggnadsnämndens ordförande Lars Thomsson (C).

En detaljerad översiktsplan för hela Storsudret ska presenteras i höst, är tanken. Austre i Vamlingbo har väckt starka käönslor - motståndarna anser att naturen måste bevaras och vissa är också oroliga för att vattnet inte ska räcka för alla.

De som stödjer förslaget är däremot oroade av befolkningen minskat kraftigt på Storsudret, och hoppas att nya hus i Vamlingbo ska leda till att fler bosätter sig där året runt.