BNP växte med 3,7 procent under andra kvartalet

Under årets andra kvartal växte Sveriges ekonomi mer än väntat. Jämfört med samma kvartal i fjol steg BNP med 3,7 procent. Det beror främst på industrin.

– Industriproduktionen har ökat med nästan 12 procent under andra kvartalet och det ger ju ett stort bidrag till tillväxten. Det är ett ganska skapligt resultat med 3,7 procent. Det är faktiskt den största ökningen sedan fjärde kvartalet 2007, säger Per Eriksson, analytiker på Statistiska centralbyrån.

Det var inte bara industriproduktionen som ökade. Hushållens konsumtion steg under andra kvartalet med 2,6 procent jämfört med i fjol, mycket tack vare att vi nu köper många nya bilar. Exporten ökade med 14 procent och importen med 18 - och antalet arbetade timmar steg under kvartalet med 0,6 procent.

Sammantaget växte landets ekonomi alltså med 3,7 procent, vilket var mer än väntat. Analytiker hade i snitt räkna med en tillväxt på 3,3 procent, enligt Reuters och Riksbankens egen bedömning låg på 3,2 procent.

Per Magnusson, chefsanalytiker på Royal bank of Scotland, tror att den starka tillväxten kommer leda till fler räntehöjningar under hösten, men att Riksbanken under nästa år kan tvingas göra helt om.

– Riksbanken kommer med stor sannolikhet att leverera höjningar under hösten. Därmed betyder det ju inte att det är säkert att de kommer att kunna fortsätta räntorna. Vi ser ju många risker framöver för svensk ekonomi. Den största risken vi har framför oss är ju den kris man har i euro-zonen - även om den tillfälligt har dämpats efter att man vidtog en rad åtgärder. Den innebär ju, om den inte förvärras och blossar upp igen, att man kommer att ha väldigt stora åtstramningar i Europa och det kommer att minska efterfrågan på svenska exportvaror. Så, höjningar under hösten - men sedan blir det nog svårare för Riksbanken, om det blir besvikelse internationellt, säger Per Magnusson.

Kronan rörde sig inte nämnvärt medan marknadsräntorna tog ett litet kliv uppåt omedelbart efter publiceringen av siffrorna.

Under fredagen väntas även BNP-siffror från USA, där tillväxten väntas ligga på 2,5 procent i årstakt. Det skulle innebära en viss inbromsning från första kvartalets 2,7 procent.