Östergötland

Hästar far illa när det saknas hovslagare

Många hästar lider på grund av att de inte fått rätt hovvård. Problemet beror på att det finns ont om välutbildade hovslagare.

– Det finns en väldigt massa människor i Sverige som skor hästar. Det finns ganska många som har korta utbildningar. Några av dem är väldigt duktiga, men generellt sett behöver vi få upp lägstanivån. Det är en brist på verkligt kompetenta hovslagare, säger Göran Åkerström veterinär och verksam på enheten häst vid jordbruksverket.

Vidare hävdar Göran Åkerström att det är för få som har den kompetens som krävs vid behandling av en häst som exempelvis skall prestera högt, har särskilda problem med sin benställning eller lider av hovsjukdomar.  Det ger ödesdigra konsekvenser.

– Jag vill påstå att varje vecka är det ett antal hästar som far illa i det här landet på grund av dåligt hovslageri.

Veterinären Maria Lendau är VD för de 23 ATG-hästklinikerna som finns i landet och hon säger att de ofta ser hästar som har ett stort behov av en förbättrad hovvård. Dessutom säger hon att det ofta beror på att hästägarna själva har agerat.

– Ett problem som vi har sett öka de senaste åren är att det förekommer snabbkurser för djurägarna att själva lära sig att sko sin häst. Det är något man ska varna för. På det sättet lär man sig inte att göra ett bra arbete. Vi kan se hästar som kommer in med väldigt stora problem efter att djurägaren själv har gett sig på det här med att sko hästar, säger hon.