Ska främja sociala behov

Ny djurskyddslag för hästar

Från och med den första augusti gäller en ny djurskyddslag för hästar. Förändringen kommer att öka hästarnas sociala- och rörelsebehov.

Lagen kom egentligen 1988 men det är nu den träder i kraft.

Förändringen kommer att öka hästarnas sociala- och rörelsebehov. Bland annat ska väggarna mellan box och spilta vara utformade så att hästarna kan se och höra varandra.

Finns det möjlighet ska de också kunna umgås med varandra.

Vidare ska inte hästar få hållas bundna mer än 16 timmar per dygn i spilta och de ska ges möjlighet dagligen att röra sig fritt i till exempel rasthagar.