Uppsala

Kommunen vill upphäva strandskydd

Uppsala kommun vill upphäva strandskyddet längs med Sävjaån i Sävja, och efter att Länsstyrelsen avslagit kommunens ansökan överklagar Uppsala kommun nu till miljödepartementet.

Enligt kommunen så är området lämpligt för bostäder, och eftersom området idag används som åkermark, är marken ändå inte tillgänglig för allmänheten, menar kommunen.

Men enligt Länsstyrelsen finns inget giltigt skäl för att upphäva strandskyddet.