Katrineholm

Par fick rätt till Subutex

Ett par i Katrineholm får rätt i Förvaltningsrätten. Rätten beslutar att socialnämnden ska ge dem bistånd till behandling med Subutex mot deras drogberoende vid Akademiska sjukhuset i Ulleråker.

Paret behandlades tidigare på Beroendecentrum i Katrineholm, där de först fick behandling med läkemedlet Subutex. Beroendecentrum bytte sedan ut Subutex mot ett annat läkemedel; subuxone vilket Radio Sörmland har rapporterat om tidigare. Det med motiveringen att Subuxone är svårare att missbruka.

Men både kvinnan och mannen menar att de behöver få just Subutex för att inte återfalla i missbruk.

Förvaltningsrätten gör nu bedömningen att eftersom den vård paret behöver inte ges i landstinget Sörmland, ska de få den vården på annan ort.

Socialnämnden kommer att överklaga beslutet.