Ödeshög

Vindkraftsmotståndare hoppas styra valet

Vindkraftsmotståndarna i föreningen Rättvis vind i Ödeshög kan bli en tung maktfaktor i kommunvalet. Föreningen ska inom kort gå ut med rekommendationer om vilka partier i kommunen som bäst gagnar föreningens intressen.

Ordföranden Hans Ström är väl medveten om att rekommendationerna kan ha stor betydelse för valresultatet.

– Vi har 654 medlemmar i föreningen, och lågt räknat är 400 röstberättigade i kommunen. Kan vi styra hur våra medlemmar röstar i kommunvalet till rätt partier kan vi nog få gehör för våra åsikter, säger han.

Utifrån föreningens egna medlemsuppgifter är ungefär tio procent av de röstberättigade i kommunvalet i Ödeshög medlemmar i föreningen. Föreningen kan därmed få ett stort inflytande i valet.

Rättvis vind har sedan bildandet i februari 2009, ofta gjort sin röst hörd i vindkraftsdebatten och kämpar för att vindkraftverken inte ska byggas nära hus och sommarstugor i kommunens skogsbygd.

I morgon ordnar föreningen ett möte där samtliga partier i kommunen är inbjudna.

Därefter ska en enkät skickas ut till de olika partierna, med frågor om hur politikerna ställer sig i vindkraftsfrågan, berättar Hans Ström.

– Sen kommer vi på vår hemsida presentera var politikerna står när det gäller vindkraften. Vi kommer också trycka på vilka partier som vi anser har åsikter som stämmer med våra egna, säger han.

Enligt Hans Ström ligger i dagsläget Kristdemokraterna, Ödeshögspartiet och Miljöpartiet närmast föreningens åsikter i vindkraftsfrågan, medan Moderaterna och i viss mån Centerpartiet står längst ifrån. Men hur mycket föreningen i slutändan kommer att påverka valutgången är svårt att veta.

– Jag hoppas att vi kan påverka valutgången så att vi får politiker som värnar om skogsbygden, säger Hans Ström.