STUDIO ETT

Gazabosättare fem år efteråt

För snart fem år sedan lämnade den siste av de omkring 8 000 israeliska bosättarna Gazaremsan. Få gjorde det frivilligt. Många tvingades iväg av israelisk polis och militär. I dag bor huvuddelen av de evakuerade bosättarna fortfarande provisoriskt på andra håll i Israel. Många är bittra över att först bli utsparkade från sina hem och sedan övergivna av staten. Reportage av Christer Fridén. 17-timmen