Integritet viktig valfråga för Piratpartiet

Integritet, kultur och kunskap är de kärnfrågor som Piratpartiet går till val på. Övriga frågor, som utrikes- och försvarspolitik, sysselsättning och sjukvård, berörs inte av valmanifestet som presenteras i dag.

Partiet vill bland annat att alla delar av FRA-lagen och Ipred-lagen rivs upp, att användningen av personnummer begränsas och att slentrianmässiga identitetskontroller, till exempel vid tågresor, förbjuds.

Datorer och elektroniska lagringsmedier ska ges sådant skyddsvärde att de bara får undersökas vid konkret brottsmisstanke och längre straffvärde än två års fängelse.