Björklund vill göra det lättare att förbjuda burka

Det kan bli lättare för skolor att stoppa elever som bär heltäckande slöja. Folkpartiledaren Jan Björklund vill ändra skollagen och högskolelagen så att en rektor för en skola eller universitet ska kunna förbjuda elever och lärare att ha burka eller niqab.

– Undervisning är kommunikation, det är att kunna se varandra i ögonen och ansiktet och kunna kommunicera med varandra. Där menar jag att det är extremt olämpligt att tillåta klädsel som täcker ansiktet, säger Jan Björklund.

Men kan inte ett sådant här beslut vara kränkande för en kvinna som är van vid att bära en slöja som täcker ansiktet?

– Det är en svår balansgång vi går, men jag menar att i undervisningssituationen i klassrummet är detta överordnat, att undervisningen kan fungera.

För ett år sedan ville en kommunal vuxenutbildning i Stockholms stad stoppa en elev med niqab som ville utbilda sig till barnskötare.

Kvinnan anmälde fallet till Diskrimineringsombudsmannen eftersom hon tyckte att inställningen var diskriminerande, men DO har än så länge inte kommit med något utslag.

Sedan dess har det varit oklart om en skola eller en högskola kan förbjuda en elev att bära heltäckande slöja. Men nu vill alltså Jan Björklund genom en lagändring slå fast att en skola alltid ska ha möjligheten att stoppa en elev, oavsett om DO senare skulle komma fram till att det inte är tillåtet enligt de nu gällande reglerna.

– Jag vill ju att Sveriges rektorer ska ha lättolkade lagar, man ska inte behöva hamna i domstol för att veta som står i lagen, säger Björklund.

Om Björklund skulle få med sig de andra borgerliga partierna och förslaget blir verklighet efter en borgerlig valvinst, skulle en student med heltäckande slöja kunna gå igenom en lärarutbildning och sedan inte veta om några skolor vill anställa henne. Men Jan Björklund tycker att den osäkerheten är ett mindre problem.

– Jag tror att man är väldigt ärlig mot en ung flicka som bär burka eller niqab om man säger till henne att inte söka till förskollärarprogrammet, för att hon inte kommer att få anställning som förskollärare. Barnen måste kunna se på sin förskollärare om hon är bestämd, eller glad eller oroad eller så.

Efter ett utlåtande från Skolverket 2003 är det redan klart att en rektor kan slå fast att en lärare inte får ha heltäckande slöja om det påverkar undervisningen negativt. Den tolkningen skulle alltså slås fast med Björklunds förslag.