Få utförsäkrade har fått jobb

Knappt två procent av de som utförsäkrats från sjukförsäkringen och fått arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen sedan årsskiftet har i dag ett vanligt jobb.

Mer än hälften kommer att fortsätta i olika arbetsmarknadsprogram under hösten och ungefär en fjärdedel får åter ersättning från Försäkringskassan. Det visar en utvärdering som Arbetsförmedlingen har lämnat över till regeringen.

Tidigare har Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan lämnat en gemensam rapport till regeringen, men nu redovisar Arbetsförmedlingen dagsläget för dem som varit sjukskrivna så länge att de inte längre omfattas av sjukförsäkringen.

Totalt var det 23 146 personer som anvisades arbetslivsintroduktion under det första halvåret. Av dem var det 451 som fick ett arbete utan någon form av lönesubvention, alltså 1,9 procent.

Räknar man in de som är sysselsatta med någon form av stöd ökar siffran till sju procent. Ändå vill inte Siri Persson, handläggare på Arbetsförmedlingen, och den som gjort utvärderingen tala om ett misslyckande.

– Inte mot bakgrund av att personerna har en dokumenterad funktionsnedsättning med nedsättning av arbetsförmågan. Det heter ju arbetslivsintroduktion, som är en start. Syftet med programmet var absolut inte att man skulle komma ut i jobb, säger Siri Persson.

Uppdraget är alltså att förbereda för att de anvisade möjligen ska få ett arbete så småningom. Problemet är bara att många har varit så sjuka att de inte har kunna delta i några aktiviteter alls enligt utvärderingen.

Mycket tid och kraft har också gått åt att hjälpa till att ordna den grundläggande ekonomin när ersättningssystemen ändrats. Något som arbetsförmedlare inte är några experter på.

– Arbetsförmedlare är väldigt duktiga och kompetenta på många områden, men vi är ju faktiskt bäst på att matcha mot arbetsmarknaden och vägleda mot andra arbeten.

Arbetsförmedlingen kritiserar också att det i dag inte går att få förnyad sjukersättning så länge någon ingår i en arbetsmarknadsåtgärd. Det borde gå att söka parallellt. Nu skapar oron med detta moment 22 extra belastning på arbetsförmedlarna.

– Det är till viss del en hel del av våra resurser, ja.