Vindkraften

Vindkraften i Sverige ska år 2020 producera mer än 10 gånger så mycket el som den gör idag, det har riksdagen beslutat. I Dalsland, ett  av många exempel på hur omstridd vindkraften är, vill kommunerna på tio år bygga 340 vindkraftverk och det har mött hårt motstånd från boende och naturskyddsföreningar. Reporter Frida Johansson.

Debatt mellan Lennart Värmby, regeringens vindkraftsamordnare Sydväst och Harry Frank, professor och medlem i Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott.