Nyttig hetta hos kryddstark mat

Ämnet capsaicin, som ger chili dess brännande smak, tycks kunna fungera som blodtryckssänkare enligt ny forskning.

Allt mer forskning visar på positiva effekter av stark mat – eller i alla fall av det ämne som gör maten stark. Ämnet som gör att det bränner i munnen kallas capsaicin, och forskare i Kina har nu visat att capsaicin kan ha en effekt mot högt blodtryck.

Studien gjordes på råttor som förändrats genetiskt för att ha högt blodtryck. Hos de råttor som sedan fick mat med capsaicin sänktes blodtrycket med tiden.

Enligt forskarna fungerar capsaicin genom att vidga blodkärl, vilket leder till att blodtrycket sänks.

Forskningen publiceras i tidskriften Cell Metabolism.