Burkalag får klent stöd av andra partier

Folkpartiledaren Jan Björklund vill lagstifta om att en rektor ska kunna förbjuda elever och lärare att ha burka eller niqab. Men förslaget har inte fullt stöd hos de andra borgerliga partierna. Både Moderaterna och Centerpartiet tycker att det är onödigt att ändra lagen.

– Jag ser inget behov av lagstiftning, jag tycker att arbetsgivaren ska ha möjlighet att lösa frågan, om det skulle komma upp, precis som man har i dag. Det är inget stort problem som arbetsgivarna har, säger centerpartisten Sofia Larsen, som är ordförande i riskdagens utbildningsutskott.

I dag kan en rektor bestämma att elever och lärare inte får ha burka eller niqab som är en slöja som täcker hela ansiktet utom ögonen, detta bland annat efter ett uttalande från Skolverket.

Men diskrimineringsombudsmannen tittar nu på en anmälan från vuxen elev med niqab i Stockholm som skolan ville stoppa. Därmed är rättsläget oklart, menar Jan Björklund. Han vill att rektorer ska få lagstadgad rätt att hindra elever att ha burka.

– Undervisning är kommunikation. Det är att kunna se varandra i ögonen och se varandra i ansiktet och kommunicera med varandra. Där menar jag att det är extremt olämpligt att man tillåter klädsel som täcker ansiktet, säger Jan Björklund.

De borgerliga partierna har redan diskuterat problemet och då kommit överens om att det inte behövs någon ny lagstiftning. Dagens regelverk räcker.

– Vi moderater vill att människor i så stor utsträckning som möjligt ska få ha på sig vilka kläder de vill. Där vi är för ett förbud så gäller det enbart om det är en arbetsmiljöfråga, säger Margareta Pålsson (M), som sitter i utbildningsutskottet.

Socialdemokraterna tycker att rektorer ska kunna säga nej till heltäckande slöja i klassrummet, men någon lagförändring behövs inte just nu och är att fokusera på fel problem, säger riksdagsledamoten Luciano Astudillo.

– Växande kunskapsklyftor mellan skolor i storstäderna, bristande språkkunskaper – det är de frågorna som vi behöver ta tag i nu, akut.

Omar Mustafa är talesperson för Islamiska förbundet i Sverige och han är kritisk till Björklunds utspel.

– Jag har aldrig sett någon kvinna med burka i Sverige. Det finns ett fåtal kvinnor med niqab i Sverige, men ändå väljer Folkpartiet att göra det här till en valfråga. Jag tror att Folkpartiet inser att det finns en muslimfientlig opinion i Sverige, och tyvärr väljer man att gå på den här vågen och vinna enkla politiska poäng på det, säger Omar Mustafa, talesperson för islamiska förbundet i Sverige.