Lättare följa pedofililag

Fler än väntat begär det intyg ur polisregistret som krävs för nyanställning inom barnomsorgen.
Kravet på att nyanställda inom barnomsorgem visar att de inte dömts för sexualbrott eller grov brottslighet är nu lättare att leva upp till. Polisen har utfärdat ca 60.000 intyg. I ungefär 15 fall har det visat sig att den som beställt intyget har varit dömd för sådana brott. Det höga trycket mot polisregistret har gjort att det tagit lång tid att få fram intygen. Tidigare i våras tvingades Mona Gustafsson, biträdande chef på Odensala förskolor i Östersund, anställa personal utan intyg. Nu har situationen lättat. Många arbetssökande har med sig intyg när de söker arbete. Föräldrar vid förskolan Stallet i Odensala tycker att den nya lagen är bra.